Terapihund

 

Stallyckan har förmånen att kunna tillhandahålla utbildade sociala tjänstehundar i form av besökshund och terapihund även utanför vår egen verksamhet. Vi erbjuder våra tjänster till kommuner, föreningar eller företag, och våra hundar är utbildade genom Svenska Terapihundskolan. Skolan är nordens största utbildningsanordnare för denna typ av tjänstehund och är specialiserade enbart på detta. Svenska Terapihundskolan samverkar med bland annat IAHAIO - International Association of Human-Animal Interaction Organizations samt med andra länder där djurassisterade interventioner bedrivs.

 

Besöks- och terapihundar är sociala tjänstehundar som genomgått lämplighetstest, utbildning med praktik samt en examen. Hundarna arbetar i team tillsammans med sin förare, och hundarna som utbildas genom STHS testas om vartannat år för att se så att hunden fortfarande håller hög kvalitet och trivs i sitt arbete.

Vi på Stallyckan har hundförare Helena Eriksson som är utbildad socionom, masterstudent, terapihundförare, hundinstruktör m.m. Hon arbetar ihop med tre av sina hundar.

Kali – afghanhund, tik, utbildad Besökshund.
Leelo – bracco italiano, tik, under utbildning till Terapihund
Rey – bracco italiano, tik, kommer lämplighetstestas vintern 2018/2019

Helena kan tillsammans med en av hundarna genomföra enklare besök så väl som målinriktade insatser. Vi följer Socialstyrelsens riktlinjer, skapar styrdokument kring arbetet med hund på den aktuella arbetsplatsen och tillhandahåller allt som ett färdigt paket till uppdragsgivaren.

Kontakta oss för mer information!